Łącznie, od początku projektu

0
Produckja energi cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok)
0
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) (Cl 34)
0
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok)
0
drzew potrzeba by osiągnąć ten sam efekt
0 ha
taki obszar lasu zajmują te drzewa

Kolektory słoneczne pozwalają na ograniczenie niskiej emisji i obniżenie rocznych kosztów przygotowania ciepłej wody nawet o 50%!

Fundusze Europejskie - Program Regionalny